Κληρονομικές ασθένειες: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Yahoo OMG
Ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος με σκοπό την διάγνωση κληρονομικού νοσήματος και παράλληλα την τυποποίηση του ανθρώπινου λεμφοκυτταρικού αντιγόνου (HLA typing) με τελικό στόχο την ανάλυση της ιστοσυμβατότητας έχει αναδειχτεί ένα πολύτιμο ...